Voor de verandering onder het oppervlak gekeken

Een uniek psychologisch model voor het verkrijgen van belangrijke inzichten over de consument. Een eerste stap op weg naar een perfecte gedragsveranderende (communicatie)oplossing.

  Het promoten van een product (fysiek)   Het promoten van een dienst (niet-fysiek)   Het promoten van een gedachtegoed (mensen aanzetten tot andere gedachtes)

  nieuwe klanten aantrekken (klantacquisitie)   bestaande klanten behouden (klantbehoud)   inspelen op nieuwe behoeften van bestaande klanten

           

Positieve associaties Negatieve associaties

Onbekend Bekend

Onbekend Bekend

  ja   nee

  Spontaan gekocht   Weloverwogen gekocht

Geen Veel

Eenvoudig Ingewikkeld

Laag Hoog

Positief Negatief

Positief Negatief

  Passief, ontwijkend, ongeïnteresseerd   Ongeloof, tegen de boodschap, sceptisch, kritisch, tegenspreken, twijfel.   Passief-agressief, ongehoorzaam, moeilijk, opstandig.   Angst voor vernieuwing/innovatie, risico vermijdend, bang voor risico, wil geen verandering.

  Anderen gebruiken ook het productiXSociaal bewijs. Mensen zijn eerder geneigd om een bepaald product aan te schaffen of een bepaald gedrag te vertonen wanneer anderen dat ook doen. Wanneer anderen een bepaald gedrag vertonen, ?signaleert? dat naar iemand dat dat een veilige en goede optie is. Daarnaast hebben mensen een sterke behoefte aan saamhorigheid.   De verkoper gezien wordt als aardig, sympathiek, aantrekkelijk of gelijksoortigiXSympathie. Mensen zijn eerder geneigd iets aan te nemen van iemand waar ze sympathie voor hebben. Belangrijke oorzaken van sympathie zijn aantrekkelijkheid, gezien worden als aardig, en het hebben van gelijkenissen. Deze gelijkenissen hoeven tevens niet aan het product of gedrag gerelateerd te zijn. Willekeurige gelijkenissen zoals verjaardagen, politieke voorkeur, geboorteplaats etcetera kunnen erg sterk werken.   Iemand met verstand van zaken (een expert of autoriteit) raadt het product aaniXAutoriteit. Mensen kunnen sterk geneigd zijn iets aan te nemen van iemand die een expert of autoriteit op dat gebied is. Mensen hebben de natuurlijke tendens om naar autoriteiten te luisteren, en adviezen op te volgen. Daarnaast zorgt een expert of autoriteit ervoor dat twijfels omtrent de kwaliteit/functionaliteit van een product sterk verminderen.   Weinig mensen hebben het product - het is exclusiefiXSchaarste. Mensen hechten meer waarde aan objecten of mogelijkheden wanneer deze schaars, zeldzaam of in hoeveelheid beperkt zijn. Wanneer iets wordt gezien als schaars wekt dit een gevoel van mogelijk verlies op. Vaak zijn mensen erg gevoelig voor dit gevoel van verlies; iemand heeft het gevoel dat wanneer er niet snel genoeg gehandeld wordt, de mogelijkheid kan verdwijnen. Daarnaast kan schaarste de exclusiviteit van een object of mogelijkheid signaleren, wat een sterke waardevermeerdering kan opleveren.

Onbelangrijk Belangrijk

  … statusproduct   … sociaal zichtbaar product

Niet Compleet